ECEAT EXPERTISE
EXPERTNÍ SLUŽBY

Naše referenční projekty

Za dobu své existence ECEAT realizoval desítky vlastních projektů a jeho experti připravili množství projektů pro úřady, instituce, nevládní sdružení, obce, města i podnikatele. Jejich výběr najdete níže. Potřebujete poradit?

Náš největší projekt

Největším realizovaným projektem z dílny našich expertů pod vedením doktora Buriana je Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem (původní pracovní název byl Centrum zelených vědomostí). Deset let vyjednávání, projektování, příprav a hledání financí a podpis memoranda.  

Pak dva roky stavby. Zahajovalo v roce 2015, vlastní jej a provozuje město Bystřice nad Pernštejnem. V ČR ani v okolních zemích svým konceptem nemá konkurenci a jednou by se mohlo stát nejvýznamnějším centrem udržitelného cestovního ruchu - návštěvnickou atrakcí, vzdělávacím centrem, ekofarmou. Nic na tom nemění fakt, že provoz projektu od počátku provázely problémy a dnešní návštěvnost okolo 20 000 osob je hluboko pod potenciálem parku. Jsme si jisti, že návštěvnost by při profesionálním řízení činila až 100 000 návštěvníků ročně a provoz by byl ziskový.

  PROJEKTY A ZAKÁZKY PRO OBCE, REGIONY, INSTITUCE A FIRMY

 • Projekt "Rozvoj nových pracovních příležitostí pro ekologické zemědělce" pro svaz Naturvita Třebíč (1994-5)
 • Systém kontroly a certifikace "ubytování v soukromí" pro Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice ČR (1997 - dosud)
 • Koordinace projektu "Spolupráce mezi obcemi a spolupráce s obyvatelstvem na Telčsku" (1998-2001, MATRA)
 • Projekt "Podpora rozvoje venkovské turistiky v oblasti České Kanady" (1998)
 • System of Certification in the Protected Areas - Nizozemí, ČR, Polsko, projekt přípravy speciálních standardů pro ubytovatele a podnikající v chráněných oblastech (1999-2000)
 • Strategická územní studie pro oblast Telčska (1999)
 • Realizace projektu "Spolupráce mezi obcemi - Rozvojové sdružení Zdeňkov - vytvoření mikroregionu Telčsko" (od r. 1999, MATRA)
 • Projekt "Vybudování rekreační zóny, infocentra a regionálního muzea Bohušov" (1998 - 2000)
 • Rural Development through Sustainable Tourism in Three CEE Countries - projekt přípravy produktů šetrného cestovního ruchu (PHARE Partnership, 1998-2000)
 • Projekt vytvoření destinace "Pradědova říše" (Phare Credo, 1999-2000)
 • Vytvoření celostátního rozvojového schématu a produktu cestovního ruchu "Prázdniny na venkově" - tištěné a na www.prazdninynavenkove.cz (1999- dosud)
 • Vytvoření celostátního rozvojového a marketingového schématu "Stezky dědictví" - propojená síť monumentů přírodního a kulturního dědictví venkova a turistické služby, mapy, manuály pro touroperátory, na webu na www.heritage-trails.cz (1999- dosud)
 • "Venkovský prázdninový průvodce" ve čtyřech jazykových mutacích pro Českou centrálu cest. ruchu (2000)
 • Program obnovy vesnice - Slezské Rudoltice, Liptáň, Rusín a Bohušov (2001)
 • Sestavení a realizace projektu rozvoje cestovního ruchu v obcích na Telčsku ve spolupráci s obcemi mikroregionu Telčsko (2001-2003)
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Porta (2002)
 • Projekt revitalizace školního statku Bystřice nad Pernštejnem pro kraj Vysočina (2002)
 • Příprava a dodávka Průvodce venkovskou turistikou jižní Moravy pro kraj Jihomoravský ve čtyřech jazykových mutacích (2001 a 2003)
 • Příprava a dodávka Průvodce venkovskou turistikou Vysočiny pro kraj Vysočina ve čtyřech jazykových mutacích (2002 a 2004)
 • Příprava a dodávka Průvodce venkovskou turistikou východní Moravy pro kraj Zlínský ve čtyřech jazykových mutacích (2003)
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Hrušovansko (2003)
 • Studie proveditelnosti projektu revitalizace školního statku Bystřice nad Pernštejnem (2003)
 • Odborné partnerství při přípravě mezinárodní konference WTO (World Tourism Organisation) pro MMR (2004)
 • Příprava projektu, studie proveditelnosti a CBA "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem - ETAPA A - turistická ubytovna" pro SROP (2004)
 • Příprava projektu, studie proveditelnosti a CBA "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem - ETAPA B,C - dostavba sportovišť a turistické restaurace" pro SROP (2004)
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Haná (2004)
 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Systém certifikace služeb cest. ruchu" pro CzechTourism (2004)
 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem - ETAPA D - hotel" pro SROP (2005)
 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicko" pro SROP (2005)
 • Příprava projektu a studie proveditelnosti ""VYSOČINOU ZA ZDRAVÍM A POZNÁNÍM" - příprava produktů cestovního ruchu Bystřicka a jejich marketing" pro GS Vysočina (2005)
 • Příprava projektu "Národní systém certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu" pro Ministerstvo životního prostředí (vládou ČR schválen v roce 2005)
 • Participace na studii "Vstup do EU a udržitelný cestovní ruch", pro Evropský parlament (2005)
 • Příprava marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu Telčska (2005)
 • Studie proveditelnosti pro projekt stavby penzionu v Dalečíně (2005)
 • Realizace první části "Národního systému certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu" pro Ministerstvo životního prostředí schváleného vládním usnesením 453.
 • Studie proveditelnosti pro projekt "Marketing cestovního ruchu Bystřicka - II. část" pro Město Bystřice n. Pernštejnem (2006)
 • Studie proveditelnosti "Marketingové strategie Telčska" pro mikroregion Telčsko (2006)
 • Marketingová část "Socioekonomické studie prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín - soutok Moravy a Dyje" pro kraj Jihomoravský (2006)
 • Studie proveditelnosti "Centrum zelených vědomostí" pro kraj Vysočina (2006 - 7)
 • Realizace projektu "Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing" (SROP, 2007-8).
 • Příprava metodiky pro marketingové posouzení investic v rekreační plavbě pro Vodní cesty, a.s. (2007-8).
 • Příprava projektu "Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím informací a vzdělávání, JČ kraj" pro Svaz venkovské turistiky (EAFRD 2008)
 • Marketingová studie pro Konferenční centrum Nová Amerika pro přípravu žádosti pro ROP Severovýchod (2007-8)
 • Příprava projektu "Multifunkční centrum Železné" pro obec Železné ( PRV 2007-8)
 • Příprava projektu "Regecentrum Nové Město na Moravě" pro město Nové Město n. M.( ROP 2008)
 • Příprava projektu "Rekonstrukce náměstí v Dalečíně" pro obec Dalečín (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Park volného času" pro obec Dalečín (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Atletický stadion" pro město Bystřice nad Pernštejnem (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Stezky dědictví - rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím regionální gastronomie" (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Stezky dědictví - rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím regionální gastronomie ve východních Čechách" (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Relax-sport zóna" pro město Bystřice nad Pernštejnem (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Marketing produktů cestovního ruchu Tišnovska II" (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu Klášterec nad Ohří - Kadaň - Žatec" (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Komplexní obnova veřejných prostranství - lokalita Nad mezí" pro obec Železné( PRV 2008)
 • Příprava projektu "Přestavba kulturního domu na multifunkční centrum prpo kulturu, sport a spolkovou činnost" pro obec Vír (ROP 2008)
 • Příprava projektu "Rekonstrukce a přístavba kulturního domu v Novém Městě na Moravě" pro město Nové Město na Moravě (ROP 2008
 • Realizace projektu "Stezky dědictví - rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím regionální gastronomie" (ROP 2008-2010)
 • Realizace projektu "Tišnovsko-nový turistický cíl" (ROP JV 2011-2012)
 • Příprava projektu revitalizace veřejného prostranství v obci Kaly (PRV 2012)
 • Příprava projektu výstavba multifunkčního domu v obci Úsuší (PRV 2012)
 • Příprava projektu přestavby víceúčelového odmu v obci Svatoslav (PRV 2012)
 • Příprava projektu multifunkčního hříště v obci Písečné (PRV 2012)
 • Příprava projektu Síť specializovaných cyklotras Nové Město na Moravě (ROP 2012-13)
 • Příprava projektu Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna (ROP 2012-13)
 • Příprava projektu Rozhledna na Pekelném kopci a TouristPoint Třebíč (ROP 2012-13)
 • Příprava projektu Víceúčelová sportoviště Nedvědice (ROP 2013).

PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

 • Poradenský servis pro venkovské ubytovatele ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky
 • Semináře pro venkovské podnikatele pro FOA Praha (1996)
 • "Jedou k nám hosté", praktická příručka pro nové venkovské ubytovatele-podnikatele (1998)
 • Odborné motivační, informační a vzdělávací semináře ve venkovském cestovním ruchu pro okresní a krajské úřady, např. Znojmo, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj atd. včetně odborné literatury (od roku 1995 dosud)
 • Sustainable Partnership as a Basic Precondition for Rural Development - seriál seminářů na téma "Trvalé mezisektorové partnerství jako základní podmínka rozvoje venkova" pro zástupce všech sektorů zainteresovaných na rozvoji venkovské turistiky (PWBLF, 1998-1999)
 • Realizace projektu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Jihomoravském kraji" (Phare CBC, 2003)
 • Realizace projektu projektu "Mezinárodní semináře k eko agro turistice" (Phare ACCESS, 2003)
 • Příprava projektu "New Greening Countryside", vzdělávací materiály pro venkovské podnikatele v 7 zemích (Leonardo, 2004- 5)
 • Realizace projektu "Podpora rozvoje kvality venkovského cestovního ruchu včetně agroturistiky v souvislosti se vstupem ČR do EU" (Phare CBC, 2005)
 • Realizace projektu "Inovace studijního programu Ekonomika a management" ve spolupráci s MZLU Brno (ESF, 2006-8)
 • Realizace projektu "Nové pracovní uplatnění absolventů v oblasti gastronomie" ve spolupráci s SŠOS Choceň, ISŠ Moravská Třebová, Bohemia Chrudim (ESF, 2006-8)
 • Realizace částu projektu "Další profesní vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců malých A středních ubytovacích a stravovacích zařízení" ve spolupráci s SŠOS Choceň (ESF, 2006-8)
 • Realizace projektu "Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím informací a vzdělávání, JM kraj a Vysočina" (PRV 2008 - 9)
 • Realizace projektu "Sustainability for professional cooking" (Leonardo, 2011-12)
 • Lektorování na seminářích a přednášky pro odborníky i studenty na mnoha místech 

KVALITATIVNÍ SYSTÉMY V CESTOVNÍM RUCHU

 • Příprava standardu pro "ubytování v soukromí" pro MMR (1997)
 • Systém hodnocení udržitelnosti v cestovním ruchu pro MŽP (2004)  
 • Globální systém pro hodnocení udržitelnosti produktů cestovního ruchu ECEAT QUALITY LABEL 
 • Český podnik označený ECEAT QUALITY LABEL obdržel prestižní evropskou cenu Royal Award for Sustainability