Vítejte na stránkách ECEAT, European Centre for Ecology and Tourism.

Naším hlavním oborem je udržitelný (šetrný) cestovní ruch.

Zkušenosti svých expertů z práce v tuzemsku i v zahraničí předává ECEAT v podobě poradenských služeb ECEAT EXPERTISE

Vedle toho ECEAT rozvíjí nové produkty a projekty, jako je Centrum Eden. ECEAT je členem ECEAT International.


O ECEAT podrobně

Počátky ECEAT jsou v roce 1993, kdy byla organizace stejného jména založena v Nizozemí jako nástroj pro realizaci prvního rozvojového projektu financovaného nizozemskou vládou v České republice, v Maďarsku a Polsku. Realizace projektu se zúčastnil Michal Burian a Tomáš Zídek, později i Jan Dvorský. ECEAT byl jako samostatný subjekt založen v roce 1994 Michalem Burianem v podobě Nadace ECEAT, se změnou zákona nadace ukončila činnost a bylo založeno stejnojmenné občanské sdružení, jež je aktivní do současné doby.

Právní forma občanského sdružení lépe odpovídá cílům ECEAT. Od počátku 90. let byl ECEAT jedinou organizací v ČR, jež se zabývala mj. rozvojem tzv. agroturistiky (cestovní ruch ve spojení s farmami) či ekoagroturistiky (cestovní ruch ve spojení s ekologicky hospodařícími farmami). ECEAT má na rozvoji těchto oborů v České republice zcela zásadní podíl. V roce 1997 vznikl dnešní Svaz venkovské turistiky, jemuž řadu let ECEAT zajišťoval sekretariát. S nástupem Ing. Petra Nováka do čela Svazu počátkem století se ECEAT mohl začít plně věnovat svému původnímu zaměření, tj. rozvoji udržitelného (šetrného) cestovního ruchu a příbuzným oborům. Venkovským cestovním ruchem se dnes zabývá především Svaz venkovské turistiky, jemuž ECEAT předal svůj produkt Prázdniny na venkově. V letech 2004 - 2009 zajišťoval ECEAT sekretariát mezinárodní organizaci ECEAT-International, jejímž je členem.